1. بیانیه

  دعوت دکتر معصومه ابتکار، معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست از هنرمندان حوزه موسیقی، برای مشارکت و حضور سزاوارانه تر در نخستین جشنواره موسیقی سبز


  فرهنگ و ادبیات ایران، مالامال از پندها و آموزه‌های غروربرانگیزی است که جملگی دلالت بر ژرفای احترام به طبیعت در سبک زندگی ایرانی از دیرباز دارد.

  با این وجود، به نظر می‌رسد، موسیقی نتوانسته همپای این ادبیات وزین و پیشرو، شنوندگان خویش را به رعایت حرمت و تبعیت از آموزه‌های محیط زیستی دعوت کند.

  چنین است که سازمان حفاظت محیط زیست در سلسله جشنواره‌هایی که تاکنون به هدف هم‌افزایی بیشتر تمامی گروه‌ها و اقشار موثر کشور برای اجابت اصل ?? قانون اساسی برداشته، پس از جشنواره فیلم و کتاب سبز، اینک می‌کوشد تا با برگزاری جشنواره موسیقی سبز؛ این پیام را به هنرمندان سبزاندیش حوزه موسیقی دهد که اگر آثاری فاخر در این عرصه بیافرینند، نه تنها سزاوارانه دیده خواهند شد، بلکه سهم پررنگی در تغییر رفتار ایرانیان به نفع پایداری زیست در طبیعت وطن برعهده می‌گیرند.

  به امید آنکه آوازه این جشنواره منحصر به فرد چنان همه‌گیر شود که در دوره‌های آینده به شکلی بین‌المللی برگزار گردد.

   

  آمین 2. imgSkew
  ads
The green stamp is a symbol of rolex daydate the top chronometer chronometer. Each Rolex watch is replica watches enclosed with this stamp, and is guaranteed for fake rolex uk five years worldwide. It is very competitive.