1. فراخوان

    دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست در راستای نهادینه کردن فرهنگ حفاظت از محیط زیست و ارتقای آن در سطح جامعه با بهره‌گیری از زبان موسیقی، اولین دوره جشنواره موسیقی محیط زیست را برگزار می‌کند.


  2. imgSkew
    ads